Derneğimiz NE-DER Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği Şubat 2023’te kurulmuştur.

-Faaliyet alanı eğitimdir.

-Nitelikli Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi’ne gönül vermiş paydaşlar tarafından kurulmuştur.

-Bu proje dijital çağın ve 21. yüzyılın Z kuşağı ile alfa kuşağını eğitecek öğretmeni yetiştirecek Öğretmen Üniversitelerini kurmayı amaçlamaktadır.

-Öğretmen Üniversiteleri bölgesel olacaktır.

-Bu üniversiteler bilim merkezi olacaktır.

-Bilgiden çıkarım sağlayıp yine bilgiyi üretimde kullanacak öğrenciler yetiştirecek öğretmenler bu üniversitelerden mezun olacaktır.

-Mezun öğretmenler aynı zamanda halk iş göreni unvanıyla çalışacaktır.

-Yurdun dört bir köşesine dağılıp birer bilim yurtseveri olarak görev yapacaklardır.

-Web3.0, Metaverse, ChatGPT gibi teknolojilerin tartışıldığı hatta kullanıldığı, verinin yeni enerji kaynağı olarak görüldüğü bir çağda nitelikli, üretken, beyni özgür ve vicdanı bağımsız öğretmenler yetişecektir.

-Arabaların sürücüsüz, bankaların şubesiz, marketlerde alışverişlerin kasasız, ödemelerin nakitsiz olacağı öngörülen gelecekte Z kuşağını hatta alfa kuşağını eğitme ve geliştirme sorumluluğunu üzerine almış öğretmenler bu Öğretmen Üniversitelerinden yetişecektir.

-2022 rakamlarına göre ülkemizde 5 milyon sığınmacı mevcuttur ve uzmanların ve tecrübe sahibi kişilerin belirttiklerine göre bunların ancak %20’si geri dönecektir. Projemizdeki Öğretmen Üniversitelerinden yetişecek öğretmenimiz bu kişilerle uyumlu yaşamayı, barış içinde üretmeyi de öğretecektir.

-Çok geniş alanlara kurulacak üniversitelerin yerleşkeleri içerisinde Öğretmen Liseleri ve her branşın uygulama okulları mevcut olacaktır.

-Eğitim ve öğretim uygulamalı olacak, her yer labaratuvar, her yer uygulama alanı ve her an eğitim zamanı olacaktır.

-Öğretmen Üniversitesinden mezun öğretmenlerin katkıları ile yurdumuzun her tarafında halkımızın iyi yaşama özlemi gerçekleşecektir.

-Derneğimizin çatısı altında Türkiye’nin her tarafında sosyolojik bir ilkim yaratılacak, halkımız talep eder duruma gelecek, bu talepler doğrultusunda bu projeyi uygulama sözü vermiş, sorumlu bir iktidarla gerçekleşecektir.

-40 yıldır tüketimde yarışıyoruz, bu proje uygulandığında üretimde yarışacağız.

-Eğitimin olumlu ve olumsuz sonuçlarından Türkiye’de yaşayan her kesimden her birey etkilenmektedir.

-Derneğimiz NE-DER ve paydaşlarımızın öncülük ettiği, tanıtımını yaptığı, üzerinde çalıştığı bu proje sadece Nitelikli Üretken Öğretmen Yetiştirme Projesi değildir; aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir kalkınma projesidir.

Projemiz derneğimiz öncülüğünde ve çatısı altında paydaş sayımız hızla artacak, toplantılar ve konferanslarla geniş kitlelere ulaşılacak, basın ve yayın yoluyla projemiz duyurulacaktır. Dijital teknolojiden maksimum düzeyde yararlanılacaktır.

Dalga dalga yayılıp, konuşulur ve talep edilir duruma gelecektir.

Seçimlerin kaderini “EĞİTİM VAATLERİ” belirleyecek bir konjonktüre tez ulaşılacaktır.