GÖREVİMİZ (MİSYONUMUZ)

Çağdaş eğitim

Uygarlığın geldiği aşamada, çağdaş bir toplum olmanın ve yurttaşların tamamının çağın nimetlerinden yararlanmasının yolu nitelikli ve üretken öğretmenler eliyle gerçekleşecektir. Gittikçe hızlanan bilgi çağında geride kalmamanın formülü çağın gereklerine uygun eğitimdir. Zira geçmişin yöntemleriyle yarınları kurgulamak mümkün olmamakta, bu konuda gecikmek ve hele inatlaşmak toplumun geleceğinden çalmak anlamına gelmektedir.

Nitelikli ve üretken öğretmen yetiştiren bir sistem

Biz NE-DER paydaşları olarak hızla gelişen teknolojinin yapay zeka ve sayısal sistem başta olmak üzere, sunduğu tüm olanakları yaşama geçirerek, çağın nitelikli üretken öğretmeninin / halk işgöreninin yetişmesi için projeler hazırlamak ve önerdiğimiz yeni öğretmen yetiştirme sistemini geniş halk kesimlerine tanıtarak benimsenmesine ve bu yolla karar alıcılar üzerinde etkili olmasına çalışıyoruz.

Dünü bilerek geleceği kurmak

Türk eğitim tarihinin başarısı kanıtlanmış uygulamaları ile bazı gelişmiş ülkelerin eğitim ve öğretmen yetiştirme sistemleri dikkate alarak, çağdaş dünyadaki alternatif eğitim arayışları göz önünde bulunduruyoruz.

Toplumsal talep ve uygun iklim

Öğretmen Üniversitesi’nin kurulmasını toplumsal bir  talebe dönüştürmeyi, bunu yaparken akıl ve bilimin öncülüğünde sürekli devinim içinde bulunmayı görev biliyoruz .

                     ***

HEDEFİMİZ  (VİZYONUMUZ)

* Eğitimin olumlu ve olumsuz sonuçlarından etkilenmeyen hiçbir yurttaşımız yoktur. Bu açık tespitten hareketle, ülkemizde köklü, bilimsel, laik bir eğitim reformuna ihtiyaç olduğu açıktır.

* Bu reformun öznesi nitelikli üretken öğretmen ve onu yetiştirecek öğretmen yetiştirme sistemidir.

* NE-DER hazırladığı aklı, bilimi, demokrasi ve insan haklarını esas alan yeni öğretmen yetiştirme sistem önerisiyle toplumun önüne çıkmakta, bir kampüs düzeni içinde, en az 8 yıllık bir eğitim öğretim süreci gerektiren Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Üniversitesi önermektedir.

* Görev edindiğimiz proje hayata geçirildiğinde Türkiye’de yaşayan tüm bireylerin hak ettiği çağın nimetlerinden yararlanması kolaylaşacak ve  mutlulukları kalıcı hale gelecektir.

* Gelişmeye, yenilemeye açık bu sistem önerimiz, eğitimde ve öğretmen yetiştirmede alternatifler arayan tüm ülkelere de örnek olacaktır.